Nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania bez smartfonów. Nie tylko umożliwiają nam na pozostanie w kontakcie ze światem, a więc z bliskimi czy też klientami, lecz także mamy możliwość załatwienia wielu spraw kilkoma kliknięciami. Jak to jednak z urządzeniami elektronicznymi bywa – czas i ich ciągła eksploatacja sprawiają, że poszczególne komponenty zaczynają ulegać degradacji. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku baterii, a więc swego rodzaju serca smartfona, które przytrzymuje go przy życiu. Z czasem możemy zauważyć, że stan baterii przekłada się na znacznie krótszy czas działania urządzenia. Może także dojść do skrajnej sytuacji, jaką jest spuchnięcie baterii. Taki stan rzeczy może w bezpośredni sposób zagrażać już naszemu zdrowiu – jak powinniśmy więc postąpić?

Spuchnięta bateria – jakie niebezpieczeństwo za sobą niesie?

Spuchnięcie baterii to stosunkowo rzadkie zjawisko, co nie oznacza, że nie może spotkać także i Ciebie. Taki stan rzeczy stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla Twojego urządzenia, lecz także dla Ciebie. Dlaczego? Gdyż może doprowadzić do wybuchu, a tym samym do trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy nawet pożaru – jeżeli urządzenie znajdować się będzie w bezpośredniej bliskości z łatwopalnymi substancjami czy tkaninami.

Jak powinniśmy postąpić?

Jeżeli zauważyliśmy, że bateria w naszym urządzeniu spuchła, powinniśmy natychmiast zaprzestać dalszej eksploatacji urządzenia, nawet jeżeli te działa bez zmian. Jeżeli czujemy się na siłach, możemy samodzielnie dokonać jej wymiany. Warto jest to jednak zlecić profesjonalistom z odpowiedniego serwisu. Jeżeli do spuchnięcia baterii doszło wskutek prawidłowej eksploatacji urządzenia, a więc uprzednio nie doprowadziliśmy do jego zalania czy mechanicznego uszkodzenia – powinniśmy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą i oddać urządzenie na naprawę gwarancyjną.